Risk- and Insurance management
Onze aanpak

Transformeren van de aanpak voor risico -en verzekerings management.

Voor het overgrote deel zijn voor de mogelijke bedrijfsrisico’s goedkopere- en effectievere oplossingen te implementeren.

De identificatie van de echte risico’s en het inrichten van preventieve maatregelen – al dan niet in combinatie met verzekeringsprogramma’s – is gecompliceerd voor veel organisaties. Onbewust wordt hierdoor het risicobudget onjuist ingezet.

SwanAdvisory inventariseert met u uw risico’s en ontwikkelt daaruit volgend risicoscenario’s op basis van onze brede ervaring en marktinzichten. Uit deze risicoscenario’s volgt een advies, waarna SwanAdvisory het risicomanagementprogramma balanceert. Hierbij betrekken wij ook de financiële draagkracht en de risicobereidheid van uw organisatie.

SwanAdvisory optimaliseert uw risicobudget, de preventieve maatregelen voor uw (niet verzekerbare) risico’s en levert vervolgens maatwerk in verzekeringsadvies.

Zekerheid door preventie.

In veel situaties is preventie of verbeterd contractmanagement een betere keuze dan een verzekeringsproduct, omdat een risico simpelweg niet te verzekeren is. Door onze analyses en vroegtijdig onze expertise te betrekken krijgt u beter grip op uw risicomanagement. Deze aanpak geeft naast een financieel voordeel ook vaak een sterke verbetering in de efficiëntie, marktpositie en veerkracht van organisaties.

Verzekeren waar preventie faalt.

Naast de inrichting van preventieve maatregelen zal een verzekeringsbehoefte overblijven. In de huidige markt zien wij dat verzekeraars de risicodekkingen beperken en de premies verhogen. Juist nu is het van belang om de verzekeringsdekking efficiënt in te kopen. Dit door het nadrukkelijk naar voren brengen van de preventieve maatregelen die genomen zijn. Daarnaast zien wij met regelmaat dat er eerder teveel verzekerd wordt dan te weinig. Veelal laat de financiële draagkracht van de organisatie het toe om minder te verzekeren. Dit nemen wij uitdrukkelijk mee in ons advies.

Voor wie werken wij.

Wij richten onze dienstverlening met name op (inter)nationaal opererende ondernemingen en Private Equity-bedrijven.