Risk- and Insurance management
Diensten

Professionele diensten voor een veranderende realiteit.

De Risk and Insurance Health check

SwanAdvisory biedt een compacte ‘Risk and Insurance Health check’ aan. Deze aanpak kent de volgende stappen:

  1. Samen met u brengen wij de materiële risico’s van uw organisatie in kaart.
  2. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald welke risico’s in aanmerking komen voor (verdere) preventieve maatregelen en welke middels verzekeringen gemitigeerd kunnen worden.
  3. Op basis van enkele financiële ratio’s bepalen wij de risicobereidheid van uw organisatie.
  4. Afrondend doen wij concrete voorstellen om uw verzekeringsportefeuille te optimaliseren.

Lees meer over de Risk and Insurance Health check.

Insurance Management

Hoe prettig zou het zijn om minder tijd te kunnen spenderen aan het managen van de verzekeringen en ook betere resultaten te behalen?

Veel organisaties hebben jarenlang dezelfde polisvoorwaarden, zonder dat er ooit goed gecontroleerd wordt of het risicoprofiel van de onderneming echt (nog) aansluit bij de bestaande dekkingen. Veelal wordt met een verzekeringsmakelaar gewerkt die wart betreft zijn inkomsten afhankelijk is van de geplaatste verzekeringen.

Een conventionele bemiddelaar is voor advies ten aanzien van risicoreductie een ongeschikte partij omdat zij – door veelal te werken op commissiebasis – belang hebben bij het in stand houden van polissen. Wij (onder)vinden dat het splitsen van advies en de transacties van verzekeringsproducten tot betere resultaten zal leiden voor de afweging  welk risicobudget ingezet kan worden om de balans van de onderneming te beschermen.

SwanAdvisory treedt op als onafhankelijk adviseur en is geen verzekeringsmakelaar. In onze dienstverlening voor uw organisatie zorgen wij dat het verzekeringscontract echt aansluit op de werkelijke risico’s die betrekking hebben op de onderneming. Wij realiseren synergie tussen organisatie en verzekeraar tijdens de onderhandelingen en richten een efficiënt proces in voor de risk transfer-strategie en het renewal-proces.

Wij hebben de kennis en ervaring in het plaatsten van de meest complexe verzekeringsprogramma’s in binnen- en buitenland en kunnen daarnaast inhoudelijk adviseren over de polisvoorwaarden. Ook kunnen wij helpen met het selecteren van de juiste bemiddelaar of verzekeraar.

(Legal) Claims Management

Mocht er onverhoopt schade ontstaan, dan kan SwanAdvisory voor uw organisatie de claims begeleiden of de afwikkeling van complexe schadedossiers voor u behandelen. Onze bemiddeling en ons claims-management leiden veelal tot snellere en betere resultaten. Wij spreken de taal van uw organisatie maar ook die van de betrokken schade-experts en verzekeraars.

Wij kunnen uw organisatie ook ondersteunen bij het inrichten van efficiënte claimprocessen, voornamelijk voor partijen met een hoge claimfrequentie, bijvoorbeeld voor grote wagenparken, logistieke organisaties of winkelketens met hoge omloop van bezoekers.

M&A-integration/carve out-management

Verwacht u op korte termijn een bedrijf(sonderdeel) af te stoten of bent u van plan een bedrijf te acquireren, dan heeft dit ook implicaties op de verzekeringsprogramma’s. Hoe voorkomt u een dissynergie of hoe zorgt u juist voor het realiseren van besparingen?

SwanAdvisory helpt organisaties en private equity-bedrijven bij het managen van het integratie- of carve out-proces. Denk hierbij aan het implementeren van een nieuw verzekeringsprogramma, het identificeren van risico’s, het uitvoeren van due-diligence en het succesvol integreren van verzekeringsprogramma’s met de focus op kwaliteit en kostenbeheersing.