Risk- and Insurance management
SwanAdvisory

Risk- and Insurance management op basis van de veranderende realiteit.

SwanAdvisory biedt advies aan op het gebied van risico- en verzekeringsmanagement van zowel onverzekerbare als verzekerbare aard, die een materiële of financiële impact hebben op de continuïteit van de onderneming.

In de huidige maatschappij zijn slechts 20% van de gemiddelde bedrijfsrisico’s te ondervangen met conventionele verzekeringsoplossingen.

Veel verzekeringsmakelaars bieden geen advies op maat. Zij negeren 80% van de risico’s en kijken onvoldoende naar het daadwerkelijk risicoprofiel en de financiële draagkracht van de organisatie.

Organisaties staan voor nieuwe uitdagingen, waar zij weinig invloed op hebben. De globalisering van supply chains, klimaatverandering, epidemieën, kort-cyclische arbeidsmarkten, verregaande digitalisering en snel veranderende wetgeving, brengen nieuwe risico’s voor organisaties met zich mee. Zogenaamde ‘black swans’ als covid, Brexit, cyberaanvallen, overstromingen, schaarste in grondstoffen of chips zorgen voor een verregaande impact. Bedrijven zijn hier over het algemeen onvoldoende op voorbereid.

Organisaties zelf zien ook nog geregeld conventionele verzekeringsoplossingen als maatstaf of enige oplossing voor risicobeheersing. Hierdoor zijn risicomaatregelen vaak onvoldoende op orde, waardoor operationele, personele en (bestuurlijke) aansprakelijkheidsrisico’s en bedreigingen van buitenaf veelal onvoldoende zijn afgedekt.

De huidige tijd vraagt om te denken in risicoscenario’s. Het is verstandig om te laten onderzoeken of de risico’s, die impact hebben, wel adequaat zijn afgedekt.

SwanAdvisory biedt advies aan op het gebied van risico- en verzekeringsmanagement. Concreet betekent dit dat SwanAdvisory bedrijfsrisico’s van zowel onverzekerbare als verzekerbare aard, die een materiële of financiële impact hebben op de continuïteit van de onderneming, in kaart brengt. Vervolgens kijken wij hoe deze risico’s het best gemitigeerd kunnen worden, adviseren wij concrete preventieve maatregelen en optimaliseren wij contracten en de verzekeringsportefeuille.

Wij zijn overtuigd dat het risico -en verzekeringsmanagement van een onderneming of organisatie veel sterker in het perspectief van de werkelijkheid dient te worden gezet. Pas dan kunnen de juiste beslissingen genomen worden inzake mitigerende maatregelen en de optimale inzet van het verzekeringsbudget.

Voor wie werken wij.

Wij richten onze dienstverlening met name op (inter)nationaal opererende ondernemingen en Private Equity-bedrijven.